Få et innblikk i vår virksomhet og våre prosjekter

BILDE GALLERI

Sprengning, spesialboring, vaiersaging, bolteboring, undervannsarbeid mm.
BoringRigg på JahrestrandaFjellboringFjellsprengningBoring og dykking
Vaiersag kutt etter sprengningBoring i strandsoneBoring i høydenT15 flyttesT 15Boring ved vannkanten
BoringBoringBoring Boring før sprengning Boring klargjøring for sprengning og vaiersagingBoring i utfordrende terreng
BoringBoring i tunellBoring i høydenVaiersaging kuttVaiersag plassert i tunellåpningVaiersag i produksjon
Boring under vannBoringBoring Boring før sprengning SømboringBoring

 Vil du vite mer? Ta kontakt i dag for en hyggelig prat

Kontakt