Bli bedre kjent med oss i

Christer B Myhre AS

Total leverandør av bergarbeider

Christer B Myhre AS ble etablert i 2010 og består pr i dag av 3 ansatte. Etterspørselen i markedet øker noe som gir oss flere oppdrag og bedriften er stadig i vekst.  Vi utfører oppdrag over hele Sør og Øst Norge  men virksomheten vår holder til i Kodal.

Vi har stort fokus på kvalitet og fornøyde kunder, og bistår gjerne med nyttige råd og veiledning underveis i et prosjekt. 

Med vår lange erfaring og gode samarbeidspartnere har vi en grunnleggende interesse og en stolthet til arbeidet vi utfører, dette gjenspeiler seg i vårt sluttprodukt.