Kort om

Sømboring

Boring for å etterlate en rett flate etter utsprengning.

sømboringsømboring til grunnmursømboringsømboring inntil husvegg