Kort om

Vaiersaging

Den mest effektive og praktiske metoden for å skjære fjell, stål og betong. Vaiersaging er en gammel metode som har vert benyttet i steinbrudd for å sage ut blokker, bryting av mindre blokker eller saging av ferdig produkt. Man kan enkelt tilpasse maskinen til hver enkel jobb. Saging med vaier er helt fritt for vibrasjoner, samt at det er lite støy. Ved å kombinere vaiersaging og drill & sprengning får man en effektiv metode for å fjerne fjell som kan benyttes i tunneler, ute i åpent terreng og inne i konstruksjoner.  

Vaiersagingvaiersag jobbVaiersagingVaiersaging
Vaiersag i tunellåpningVaiersagVaiersagingVaiersaging